Wat is een Gastouderopvang

Gezellig samen spelen in de speelhoek

Gezellig samen spelen in de speelhoek

Een gastouder is iemand die het leuk vindt om met kinderen om te gaan en de kinderen kan stimuleren en begeleiden in hun ontwikkeling. Door de huiselijke sfeer kan de gastouder de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel geven. De gastouder kan ook warmte en geborgenheid geven aan het gastkind. Een gastouder heeft een goede gezondheid en is geestelijk evenwichtig. Er wordt ook van een gastouder verwacht dat hij/zij ervaring heeft in de omgang met kinderen. De gastouder is open en flexibel en heeft verantwoordelijkheidsgevoel. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen (inclusief eigen kinderen tot 10 jaar).

Een gastouder beschikt over een diploma MBO-2 Helpende (zorg en) Welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma, of het certificaat goed gastouderschap. Tevens heeft de gastouder een EHBO-certificaat gericht op kinderen. Deze cursus kan in verschillende plaatsen worden gevolgd in één dag. Elk jaar wordt de herhalingscursus gegeven. 
 
In de relatie tussen vraagouder en gastouder zijn o.m. de volgende punten van belang:
  • Respecteren en openstaan voor andere ideeën/ leefwijze van vraagouders
  • Samen willen werken
  • Zich kunnen inleven in de situatie van vraagouders
  • In staat tot het maken en naleven van duidelijke afspraken met vraagouders
  • Eventuele problemen bespreekbaar kunnen maken.In de relatie tussen gastouder en gastouderbureau zijn o.m. de volgende punten van belang:
  • Bereidheid tot samenwerking met het gastouderbureau
  • Zorgvuldig kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
  • Zich kunnen vinden in het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en daar zoveel mogelijk gehoor aangeven.

Tot slot  dient een gastouder en alle huisgenoten vanaf 18 jaar (wanneer de opvang plaats vind in het huis van de gastouder) een originele verklaring omtrent het gedrag te overleggen aan het gastouderbureau, welke niet ouder is dan 2 maanden.

Comments are closed.